Uaïa

ASTEROIDEA

Asteroidea: Det.- coneguts vulgarment com a estrelles de mar. Classe d'equinoderms amb el cos aplanat format per un disc pentagonal amb cinc o més braços.

A Uaïa com ja sabeu ens apassiona la natura i buscàvem una forma de poder-la relacionar amb les persones d'una manera molt intensa.
Sovint quan som petits ens expliquen que les persones que se'n van marxen cap al cel i, que aquella estrella que brilla més, és aquella persona estimada que ens acompanya des d'allà. Sempre que mires amunt veus una estrella que brilla més perquè és la teva. I nosaltres el que volem és que puguis portar totes les teves estrelles amb tu cada dia!
També hi ha persones que donen un altre significat a les estrelles, és vàlid per a tothom!
Per això Asteroidea és una joieta de plata que pots fer-te al gust, com a braçalet amb macramé o cadena de plata, o com a collaret de plata.
Afegeix-hi tantes estrelles com vulguis i... A BRILLAR!

--------------------------------------------------
Asteroidea: Det.- conocidos vulgarmente como estrellas de mar. Clase de equinodermos con el cuerpo aplanado formado por un disco pentagonal con cinco o más brazos.

A Uaïa como ya sabéis nos apasiona la naturaleza y buscábamos una forma de poderla relacionar con las personas de una manera muy intensa.

Cuando somos pequeños nos explican que las personas que se van marchan hacia el cielo y, que aquella estrella que brilla más, es aquella persona querida que nos acompaña desde allí. Siempre que miras arriba ves una estrella que brilla más porque es la tuya. Y nosotros lo que queremos es que puedas llevar todas tus estrellas contigo cada día!

También hay personas que dan otro significado a las estrellas, es válido para todo el mundo!

Por eso Asteroidea es una joyita de plata que puedes hacerte al gusto, como brazalete con macramé o cadena de plata, o como collar de plata.

Añade tantas estrellas como quieras y... ¡A BRILLAR!

--------------------------------------------------

Asteroids: Det.- commonly known as starfish. Class of echinoderms with the flattened body formed by a pentagonal disk with five or more arms.

Uaïa, as you know, loves nature and we were looking for an intense way to interact with. 

Often when we are little we are told that people who leave, they do to the sky and, that the shinest star is this loved person that accompanies us from there. Whenever you look up you see a star that shines more than the others because it's yours. And we want you to bring all your stars with you every day!

There are also people that gives another meaning to the stars, it is valid for everyone!

That's why Asteroidea is a silver jewel that you can make as you like. As a bracelet with macramé or silver chain, or as a silver necklace.

Add as many stars as you want and... Let's shine!

Your bag is empty
Start shopping